Cégkapu ismertető videó

Cégkapu logoAz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás.

Ennek megvalósítására biztosítja az állam a gazdálkodó szervezetek számára a cégkapu-szolgáltatást. A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek a hivatalos elérhetőségüket be kell jelenteniük 2017. év végéig a Rendelkezési Nyilvántartásba, mely a cégkapu-regisztrációval tehető meg.

A Cégkapu megkönnyíti a gazdálkodó szervezetek számára az ügyintézést, ugyanis a közigazgatási ügyek jelentős része teljesen elektronikus formában lesz majd intézhető.


Megtévesztő megkeresések a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban
Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az esetleges retorziókat.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre. 
 
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.
Forrás: birosag.hu

Civil szervezeteket érintő változások

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az új jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó új mintaokiratokat.

Erre tekintettel 2017. szeptember 1-jével módosultak
az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”,
az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”,
az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-102” és
az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok is.

Újdonságként a sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelmére külön nyomtatványok állnak rendelkezésre. A jövőben e szervezetek nyilvántartásba vételét a „Sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101SE” űrlapon lehet kérni.

Az új űrlapok és kitöltési útmutatók a www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok linken érhetőek el.

Miután a törvény az éves beszámolók benyújtásához is űrlap használatát írja elő, ezért 2017. október 1. napjától az OBH a postai úton megküldött éves beszámolókat kizárólag az általa rendszeresített
PK-141P, PK-142P (2015. és korábbi évek),
PK-241P, PK-242P (2016. év), valamint a
PK-341P, PK-342P (2017. év) nyomtatványokon fogadja el. E nyomtatványok szintén a fenti linken érhetőek el.

A 2017. október 1. napjától az ügyfélkapun keresztül megküldött beszámolóhoz meghatalmazás csatolása szükséges (mely elérhető itt: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok oldal V/a. pontja: „Meghatalmazás minta”). Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy nyomtatványon feltüntetett személyazonosító adatokat pontosan töltsék ki, valamint a nyomtatványt keltezéssel és aláírással is lássák el!

Székesfehérvár, 2017. szeptember 29.
A Székesfehérvári Törvényszék Sajtóosztálya


Búcsúzunk

„Nem ébredtél fel többé,
Örök álomba tértél,
Mentél ahogy jöttél,
de ez már a végcél.

Rendet, s csendet hagytál itt,
Csak a megszakadt szívek zaját,
Hiába keresünk bent s kint
A föld mélyen magába zárt.

Nyugalom telepszik a szívre,
A szél a neved suttogja,
Ránk mosolyogsz újra végre,
S emlékszünk a szép napokra.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk és barátunk, Mészáros István életének 52. évében hosszú betegség után elhunyt.
2017. november 3-án 10.30-kor veszünk végső búcsút tőle Tatabányán a Síkvölgyi temető szóróparcellájába.


Pótnagyi klub

Ha:
a nagyszülők távol élnek, vagy már nem tudsz rájuk támaszkodni, vagy
ha nagyszülői korban vagy, s van kedved ‘pótunokázni’, akkor 
itt a helyed. Várunk a most induló pótnagyi klubunkba, melynek célja, hogy segítse a szabadidővel és kellő aktivitással rendelkező pótnagyik és igazi nagyik hiányban lévő kisgyermekes családok egymásra találását.

Érdeklődni lehet:
+3634/526-955


Csemete Csütörtök a MAG-házban!

Csütörtökönként 10 órától várjuk a szülőket és babáikat.

A foglalkozás 45 perces. Mondókák, ölbéli játékok mellett modern dalok is felcsendülnek. A találkozó alatt az anyukák megtanulhatják ezeket babáik legnagyobb örömére. Körjáték, sétáltató, hintáztatók után a szabad játék 12 óráig folytatódik.

A Csemete Csütörtökre 6 hónapostól 3 éves korig várjuk a gyermekeket.

Első alkalom 2017. november 9.

A foglalkozást vezeti: Szabó-Szépe Zsanett (a Tóparti óvoda óvónénije)


Családbarát Műhely
A Családbarát Műhely azzal a céllal alakul, hogy családok bekapcsolódásával baba-barát közegben, a családalapítás, a gyermekvállalás, a család területén havi rendszerességgel tematikus foglalkozásokat szervezzen. A következő találkozó időpontja: 2017. november 15., 17 óra. 
A Családbarát Műhelyt szakember vezeti: Kallay Kata pszichológus, nevelési tanácsadó várja a felmerülő témákat, segíti a felmerülő kérdések megválaszolását!


Szer-Tér műhely
Ki ne szeretne boldog életet élni? Ruzsa Ágota szombati kiscsoportos műhelyében a stressz csökkentésére, az érzelmi és társas intelligencia fejlesztésére, valamint támogató társas kapcsolatok megteremtésére kaptunk iránymutatásokat.


ERASMUS+ Nemzetközi ifjúsági csereprogram

ERASMUS+ Nemzetközi ifjúsági csereprogram, vagy európai önkéntes szolgálat valamely változata? Egy hétre, vagy hét hónapra? Hogyan, hová, mikor? Kitti és Zoli élménybeszámolóval fűszerezett tájékoztatásban válaszolt ilyen kérdésekre is.


72 óra Kompromisszum nélkül

72 óra Kompromisszum nélkül szociális önkéntes akció megyei záróeseményének adtunk otthont a Mag-házban. A három történelmi keresztény egyház szervezte, idén 10 éves múlttal büszkélkedő ifjúsági megmozdulás megyei koordinátorai, Nyáry Kitti és Vertényi Domonkos a rövid visszatekintés mellett, élménybeszámolóban értékelte a lezáruló 72 órán keresztül teljesített közhasznú feladatokat Tatabányától Vértesszőlősön át Komáromig. Vendégeink a 3 napos program zárásaként bekapcsolódtak gyümölcsborainkat fitogtató szüreti mulatságunkba.