Bázispont - Civil Információs Centrum

Csigaház

A kulturális közfoglalkoztatás keretében programjaink együttműködő partnere a Nemzeti Művelődési Intézet
Nemzeti Muvelodési Intézet

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Mag-ház Hírlevél

*A mező kitöltése kötelező

KEM ÖCKomárom-Esztergom Megye Önkéntes Centrum
Komáromi Kistérség

2800 Tatabánya, Kodály tér 2/A
Telefon: (+36 34) 318 265
Kék szám: (+36 40) 111-221
Fax:(+36 34) 318 265
http://onkentesbazis.hu
E-mail: info@onkentesbazis.hu 

Nyitólap | Videók | Szervezetek | IntézmémyekRendezvények | Komáromi kistérség

 

Az Önkéntes Centrum programjának bemutatása:

Gyere velünk! ÖNérték a KÖZérdekért
- A Komárom-Esztergom megyei Önkéntes Centrum működtetése

Az Európai Unió támogatásával 18 hónap alatt zajló projektünk konzorciumi formában, Komárom-Esztergom megye területén célozza meg az önkéntesség társadalmi elismertségének növelését, a leendő önkéntesek és fogadó szervezetek felkészítését, megszólítását, aktivizálását.

Célunk a megyét területileg lefedve, egy Önkéntes centrum és 4 térségi önkéntes decentrum kialakítása, együttműködve térségi civil szervezetekkel. A projekt során legalább 15 együttműködési szerződés kerül ratifikálásra a megyében működő önkormányzatok, intézményeik képviselőivel. A hagyományos és újszerű kommunikációs és információs technikák alkalmazásával legalább 650 önkéntes kiközvetítését érjük el, mely humánerőforrás bázis, minimum 4900 munkaórát fordítanak a helyi társadalom fejlesztése érdekében.

A program vállalja az önkéntes adatbázis működtetését, az önkéntesség kultúrájának terjesztését és szakmai támogatását fenntartható módon az esélyegyenlőség szem előtt tartásával.

 

Céljaink

Az Önkéntes Centrum működtetésének hosszútávú célja Komárom-Esztergom megyében a jelenlegi önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése annak érdekében, hogy a helyi közösségi kezdeményezések erősítsék a települések társadalmi kohézióját, fejlődését és mérsékeljék a gazdasági válság negatív hatásait.

Ez nemcsak az egyes társadalmi csoportok önkéntességre való hajlandóságának és az önkéntesek számának növelését jelenti, hanem a keretek biztosítását, a fogadó szervezetek felkutatását, felkészítését az önkéntesek fogadására, s egy újfajta közösségi identitás alakítását, az aktív, résztvevő állampolgári lét fejlesztését is.

Ezeket az általános célokat, konkrét, rövid távú célok elérésén keresztül képzeljük el. Rövid távú célunk szakmai szolgáltatások fejlesztése mind az önkénteskedni kívánó lakosok, mind pedig az önkénteseket fogadni szándékozó szervezetek és intézmények számára, elindítani a megyei önkéntes centrumot Tatabányán és ezzel párhuzamosan 4 további kistérségben melyek munkáját a megyében 4 felkészült kulcsszakértő, 8 önkéntes és több tanácsadó is segít majd. További cél, hogy a felkutatott fogadó szervezeteket felkészítsük az önkéntesek fogadására a helyi igények szerint.

Ezek alapján cél a megyei önkéntesek, és ledolgozott munkaóráik számának növekedése a jelenleg tapasztalható területi különbségek csökkentése. Kommunikációs kampánnyal, új, innovatív eszközök alkalmazásával népszerűsítjük a formális és nem formális önkéntességet.

Az intézmények esetében a formális önkéntesség elterjesztését célozzuk, valamint az önkéntes centrum és az önkormányzatok közötti együttműködések számának növelését tervezzük, míg a civil szervezetek esetében a nem formális önkénteseken keresztüli programmegvalósításokat, illetve jó példákat, adaptálható modelleket fejlesztjük kiemelten.

 

Programelemek

Komárom-Esztergom Megyei Önkéntes Centrum (ÖC) létrehozása

A program egyik legfontosabb elemeként – együttműködve az Önkéntes Centrumok országos hálózatával - alakítjuk ki a Komárom-Esztergom megyei Önkéntes Centrumot. Az önkéntes centrumot a programban a United Way Vértes Vidéke Alapítvány működteti Tatabányán, a Kodály tér 2/a szám alatt. Az Önkéntes Centrum legfontosabb feladata az önkéntesnek jelentkező polgárokat és az önkénteseket fogadni szándékozó szervezetek és intézmények adatbázisának kezelése, az kereslet és a kínálat egymásra találásának elősegítése.

A megyei önkéntes adatbázis karbantartásán és az önkéntesek közvetítésén túl az ÖC feladata az igények alapján a képzési feladatok koordinálása, az általánis információ szolgáltatás és a személyre szabott tanácsadás segítése.

Térségi decentrumok létrehozása

A megye területét öt részre bontva a tatabányai centrum mellett négy további térségi partnerszervezet vonunk be, akik ún. önkéntes decentrumokat működtetnek a kulcsszakértők és az önkéntes bevonásával. Működésük feltételeit szakmailag és technikailag az ÖC segíti.

Tájékoztató fórumok, rendezvények szervezése

Minden kistérségben tájékoztató fórumokat szervezünk, ahol bemutatjuk az ÖC szolgáltatásit, adatbázist, tájékoztatást nyújtunk a formális és nem formális önkéntességről, az önkéntesség európai éve eseményeiről, programjairól.A térségi fórumokon túl megyei szintű konferenciákat szervezünk, koordináljuk a megyei önkéntes hét rendezvényeit, minden kistérségben egy alkalommal önkéntes napot tartunk valamint iskolai rendezvényeket szervezünk az önkéntességgel kapcsolatos lehetőségek bemutatásával.

Régiós szakmai workshopok

A program során összesen öt tematikus szakmai workshop szervezése Fejér és Veszprém megyék önkéntes centrum szakértőivel együtt az alábbi témákban: a) jó gyakorlatok, b) helyzetelemzés c) megyehatáron átnyúló önkéntes prog e) Válság hatása az önkéntességre f) konferenciák tapasztalatai.

Helyzetelemzés és szükségletfeltárás

Egy lakossági telefonos és három szervezeti (civilek, önkormányzati intézmények, vállalkozások) on-line alapú websurvey kutatást készítünk az önkéntes tapasztalatokról, szükségletekről a program réászeként. Ezek eredményét szakmai workshopon vitatjuk meg, sajtóban kommunikáljuk, közzétsszük a honlapon. Ezen túlmenően összegyűjtjük a megyei jó gyakorlatokat is és kiadjuk kötetben. A közreműködők szakami felkészültségét javítandó negyedévente egy-egy angol Voluntas cikket is lefordítunk és közzé teszünk.

Kommunikációs feladatok

A program során ún. több komponensű hot-line-t működtetünk, ennek részeként kék-számon telefonos információ szolgáltatás zajik, skype alapon on-line tanácsadást szervezünk, a megyeszékhelyen Plazma Médiában hírdetési felületet bérelve az önkéntes centrum legfrissebb hírei, önkéntes lehetőségek, rendezvények jelennek meg , a plázában információs toronyt bérlünk, ahol az ÖC adatbázis és az önkéntes hírek is elérhetőek érintőképernyős önkiszolgáló terminálon. Ezen túlmenően kommunikációs kampánnyal is támogatjuk az önkéntesség népszerűsítését és az Önkéntes Centum szakmai munkáját.

 

 

©2017 Mag-ház
országos foglalkoztatási közalapítvány esza hungaro-len kft mobilitás rt-vision bt komáromi ipari falu rotary magyarország szmm nka nca dia komárom wekerle sándor alapkezelo
furésztech kft  komáromi gyógyfürdo híd tv Kompress Nyomdaipari Kft hírcity komárom portál Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ökopolisz Alapítvány
KEM Önkéntes Centrum CivilJutub hídak fórum Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MOL Bázispont.hu Nemzeti Muvelodési Intézet
Visegrad Fund Norvég Civil Támogatási Alap KRIO Intézet Ökotárs Alapítvány Tehetségpont Belügyminisztérium