Bázispont - Civil Információs Centrum

Csigaház

A kulturális közfoglalkoztatás keretében programjaink együttműködő partnere a Nemzeti Művelődési Intézet
Nemzeti Muvelodési Intézet

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Mag-ház Hírlevél

*A mező kitöltése kötelező

Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Alakulás éve: 2007

Adószám: 18616727-1-11
Statisztikai számjel: 18616727-9499-529-11
TB tözsszám: 175990611
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.085/2006/6
Bankszámlaszám: 11740030-20052456

 

 

Kerecsen Ifjúsági Egyesület logó

 

Vezetőség:

Jelenleg:
Monostori Mirandola elnök
Monostori Kristóf elnökségi tag
Nyári Kitti elnökségi tag

2014-ig:
Vizeli Ágota elnök
Vojvoda Eszter elnökségi tag
Tóth Dávid elnökségi tag

2011-ig:
Vojvoda Eszter elnök
Fodor Ákos elnökségi tag
Herczeg Bálint elnökségi tag

2008-ig:
Oplaznik Gabriella elnök
Fodor Ákos elnökségi tag
Herczeg Bálint elnökségi tag

Tevékenységi kör:

 • Kortársoktatási programok honosítása.
 • Kiadványok szerkesztése, kiadása.
 • Újságszerkesztés.
 • Hagyományőrzés, tehetséggondozás.
 • Kulturális közművelődési tevékenység.
 • A gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
 • Magyarország területén a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával közösség- és településfejlesztés különös tekintettel a szociális problémákmegoldása érdekében módszertani segítségnyújtás.
 • Vállalkozásfejlesztés különös tekintettel a közösségi vállalkozásokra.
 • Az iskolai oktatásból kikerültek számára speciális képzési formák szervezése és vezetése a foglalkoztatás segítése érdekében.
 • Közösségfejlesztők, szociális munkások képzésében való részvétel.
 • A kiskorú gyermekek számára a napközbeni elhelyezésre az alapellátás körében alternatívák kidolgozása és működtetése.
 • Gyermekek táboroztatása, különös tekintettel a környezetvédelmi nevelésre és az egészséges életmódra.
 • Természet- és környezetvédelem a közösségek érdekében.

Az egyesület célja szerinti besorolása: 15. egyéb: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

 • 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 • 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • 5. kulturális tevékenység,
 • 6. kulturális örökség megóvása,
 • 7. műemlékvédelem,
 • 8. természetvédelem, állatvédelem,
 • 9. környezetvédelem,
 • 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • 12. emberi és állampolgári jogok védelme,
 • 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • 17. rehabilitációs foglalkoztatás
 • 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • 19. euroatlanti integráció elősegítése

Emléklap

©2017 Mag-ház
országos foglalkoztatási közalapítvány esza hungaro-len kft mobilitás rt-vision bt komáromi ipari falu rotary magyarország szmm nka nca dia komárom wekerle sándor alapkezelo
furésztech kft  komáromi gyógyfürdo híd tv Kompress Nyomdaipari Kft hírcity komárom portál Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ökopolisz Alapítvány
KEM Önkéntes Centrum CivilJutub hídak fórum Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MOL Bázispont.hu Nemzeti Muvelodési Intézet
Visegrad Fund Norvég Civil Támogatási Alap KRIO Intézet Ökotárs Alapítvány Tehetségpont Belügyminisztérium