Bázispont - Civil Információs Centrum

Csigaház

A kulturális közfoglalkoztatás keretében programjaink együttműködő partnere a Nemzeti Művelődési Intézet
Nemzeti Muvelodési Intézet

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Mag-ház Hírlevél

*A mező kitöltése kötelező

„ Az igazi működtetésű alternatíva az lenne, ha a lakosság, a saját kezébe tudná venni a saját sorsát, és a saját pénzéből, saját magának építene és működtetne művelődési intézményt. Ilyenre nem tudok példát. Nem véletlenül.”

/Kary József/

„Amikor tizenegy évvel ezelőtt harmadmagammal ültem Komárom főutcája melletti árkádsor alatt, - s azon szövetkeztünk a megnyugtató árnyékban, miként fogunk szakmailag nagyon jól működő közösségfejlesztéssel foglalkozó térségi civil szervezetet létrehozni, - nem gondoltam volna, hogy egyszer példaként állhatunk elő a szakma számára.”

2005-ben jelent meg az a pályázati lehetőség, amelynek segítségével tulajdonosává válhattunk annak a 35 m2-nyi alapterületű ingatlannak, amelyből ki kellett hoznunk valamit. De ekkor már 2006-ot írtunk. Építeni kezdtük a saját közösségi terünket.

2007. december 3-án nyitottuk meg a nagyközönség számára. Erre az időpontra készültünk el úgy, hogy termeink, szobáink felszerelése, szakmai munkatársak, irodai szolgáltatásaink egy helyben, már a rendelkezésünkre álltak.

Az épület jelenleg 105m2 alapterületű, tetőtér beépítése a fiatalok és a gyermekek igényeinek megfelelően kisebb-nagyobb dühöngőkkel bővítve. Az udvar kialakítása megtörtént, kellemes zöld terület, játszótéri, szabadtéri elfoglaltságokra alkalmas közösségi helyekkel.

Célkitűzésünk továbbra is két szálon fut. A régi épületrészből kialakított közösségi iroda szolgálja a kistérségi civil szolgáltatást, benne jelenleg 5 szervezet munkatársaival, míg a bővített részben kaptak helyet a gyermekek és a fiatalok, s a velük folytatott tevékenységek.

Jelenünk, és ami még hátra van

Közösségi házunk üzembe helyezésévei nem azonnal megtérülő befektetésekben és látványosságokban gondolkoztunk.  Dolgozunk, tevékenykedünk magunk és a környezetünk örömére. Tevékenységeink állandó elfoglaltságot és munkát biztosítanak számunkra. A ház fenntartása és üzemeltetése még az 5 szervezet közös összefogásában is nehéz feladat. Bele kell rázódnunk, meg kell ismernünk egymást és a közösségeit, ahol élünk, dolgozunk. Most már más szemszögből, hiszen mi is itt raktunk fészket, itt kezdtük el a közös munkát, itt „borítjuk fel” időről időre a rendet és itt akarunk hosszú távra berendezkedni.

Mit csinálunk mindezért? Bizakodunk és dolgozunk. Igyekszünk minél szélesebb körben megszólítani a helyieket. Korcsoportonként, érdeklődési körönként, stb. igyekszünk olyan programokat és lehetőségeket biztosítani a helyieknek, hogy minél szélesebb körben, s minél többen kerüljenek velünk kapcsolatba.  Tíz év elteltével tudtunk ebben az évben először éves munkatervet, programfüzetet készíteni, amihez igyekszünk tartani is magunkat. Változatos és ötletes ajánlatok születtek, melynek megvalósítása még folyamatban van. Mindehhez igyekeztünk megnyerni a helyben (településrészen) működő többi civil szervezetet is. A közös munka nem várt eredményeket generált. Rendezvényeink nagy visszhangra találtak, sokan keresik, szeretik. Ez a hagyományos közművelődési feladatellátás - mondhatnánk.

Mi, azonban ezen a sikeren nem megszédülve, az eredeti célkitűzéseinket nem feladva, mégis azt tudatosítjuk itt helyben, hogy minél több aktív, kezdeményező és együttműködő helyi elgondolás segítőivé, társszervezőivé válhatunk. Nem kiszolgálni, hanem szolgáltatni, nem csupán kínálni, hanem aktivizálni és bevonni szeretnénk.  Nehezen értelmezhető ez az elgondolás ma Magyarországon. Itt tartunk most.

A Mag-Ház nem csupán egy épület a benne lévő terekkel, játékokkal. Ez egy lélekkel megáldott isteni gondviselés eredménye. Megnyugtató kisugárzása van, melyet a gyermekek és a „tiszta” lelkek megéreznek. Akit egyszer megérintett, annak társává, részévé válik. Nagyon sok pici baba és gyermek jár naponta hozzánk szüleivel, nagyszüleivel. Vannak, akik csak ritkábban, de akadnak olyanok is – szép számmal – akik napi rendszerességgel.

 

A Mag-Ház folytatott tevékenységek rövid bemutatása:

Biztos Kezdet Klub

A korai fejlesztés 0-6 éves korú gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésére irányul.

A programnak, s ezen belül egyesületünknek is célja a kisgyermekek társas-, és közösségi tudatának fejlesztése.

Biztos kezdet

Biztos kezdet

Civil szolgáltatás

A térségi civil társadalom munkájának segítése, fejlesztése, közösségfejlesztési módszerek alkalmazása.

Civil szolgáltatás

Civil szolgáltatás

Vezeti: Monostori Éva

Ifjúsági közösségfejlesztés

A közösségben való aktív részvétel leginkább gyermek- és fiatalkorban fontos. Vannak azonban olyan (hátrányos) helyzetek, ahol az otthoni és az iskolai közösségek sem tudnak gyermekeik számára több közösséget biztosítani. Erre próbált megoldást kínálni az „Összehozó” programunk, amelyben olyan módszert és eszközöket kerestünk a fejlesztésére, ahol a hétköznapi életszíntérből kiszakítva, de a mindennapos élethelyzethez hasonló szituációban, a saját közösségeikben fejlesztheti a fiatalokat.

Ifjúsági közösségfejlesztés

Ifjúsági közösségfejlesztés

Ifjúsági közösségfejlesztés

Vezeti: Monostori Éva

Ifjúsági prevenciós program

Az ifjúsági korosztályra leselkedő veszélyek kezelése, kortárssegítő képzések, éjszakai alternatív szabadidős foglalkozások.

Ifjúsági prevenciós program

Ifjúsági prevenciós program

Gyermekfoglalkozások

A szabad idő eltöltése érdekében az évszaknak és ünnepeknek megfelelő kézműves foglalkozások és szabadidős tevékenységek folynak. Segítünk a tanulásban, a tanulási nehézségek leküzdésében, szervezünk táborokat az ország különböző pontjaira.

Gyermekfoglalkozások

Gyermekfoglalkozások

Vezeti: Juhász Gáborné

Nemzetközi ifjúsági munka

Egyesületünk tagjai részt vesznek önkéntes munkában itthon és külföldön. Részesei nemzetközi ifjúsági találkozóknak, konferenciáknak, táboroknak.

Nemzetközi ifjúsági munka

Nemzetközi ifjúsági munka

Vezeti: Tóth János

Ifjúsági munka, önkéntesség

Az ifjúsági korosztály társadalmi szerepvállalása összefonódást mutat az önkéntes munkavégzéssel. Civil szervezetekben karitatív, önkéntes tevékenységgel járulnak hozzá a társadalmi sokszínűséghez, melynek eredményeit majd felnőtt korukban kamatoztatják.

Ifjúsági munka, önkéntesség

Ifjúsági munka, önkéntesség

Vezeti: Vojvoda Eszter és Végh Diána

Felnőttképzés szociális területen

Az Európai Unió tagországaira megjelenő támogatási rendszerek kidolgozása és vezetése. Jelenleg futó programunk: HEFOP 2.2.1. „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével”.

Felnőttképzés szociális területen

Felnőttképzés szociális területen

Vezeti: M. Tóth Ágnes

Adományszervezés, határon túli kapcsolat

Határ menti kapcsolatrendszer kiépítése és gondozása. Jelenleg futó programjaink: Határ menti információs iroda kiépítése, „Jókai unokái” című gyermekújság szerkesztése és kiadása, erdélyi és kárpátaljai gyermekmenhelyek segítése és adományok szervezése.

Adományszervezés, határon túli kapcsolat

Adományszervezés, határon túli kapcsolat

Vezeti: Monostori János

Népi Kultúra

A hagyományos paraszti kultúra felelevenítése és bemutatása, illetve elsajátítása a fiatal korosztály számára a tudatos fogyasztás és egészséges táplálkozás szellemiségében.

Népi Kultúra

Népi Kultúra

Vezeti: Oplaznik Gabriella

Természetvédelem

Környezeti nevelés, az épített és a természeti környezet védelme. Környezettudatos nevelés, természetjárás, hulladékkezelés, ismeretterjesztés.

Természetvédelem

Természetvédelem

Vezeti: Jordán Antal és Czidlina Balázs

Hagyományőrzés, íjászat

Ősi magyar kultúra és életmód ismeretterjesztése, az ősmagyar harcművészet tanítása.

Hagyományőrzés, íjászat

Hagyományőrzés, íjászat

Vezeti: Monostori János, Herczeg Bálint és Juhász Dávid

Közösségi Támogató Hálózat

Az országos kezdeményezés a települések közösségi életét segíti. A kezdő szervezetek, csoportosulások társadalmi szerepvállalását segíti elő. Egyesületünk a megyei feladatokat és a Közép-dunántúli Regionális koordinációt is ellátja ebben a programban.

Közösségi Támogató Hálózat

Közösségi Támogató Hálózat

Vezeti: Monostori Éva

Kiadványszerkesztés, honlap

Koppánmonostori Kalendárium, Jókai Unokái, Picurinfó, Mag-hasadás című kiadványaink szerkesztése és internetes honlapunk gondozása. Hírlevél, szórólap, plakát tervezése.

Kiadványszerkesztés, honlap

Kiadványszerkesztés, honlap

Vezeti: Kiss Károly és Markóné Tóth Ágnes

 

Képek a "Mag-ház"-ról:

 

©2017 Mag-ház
országos foglalkoztatási közalapítvány esza hungaro-len kft mobilitás rt-vision bt komáromi ipari falu rotary magyarország szmm nka nca dia komárom wekerle sándor alapkezelo
furésztech kft  komáromi gyógyfürdo híd tv Kompress Nyomdaipari Kft hírcity komárom portál Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ökopolisz Alapítvány
KEM Önkéntes Centrum CivilJutub hídak fórum Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MOL Bázispont.hu Nemzeti Muvelodési Intézet
Visegrad Fund Norvég Civil Támogatási Alap KRIO Intézet Ökotárs Alapítvány Tehetségpont Belügyminisztérium