Bázispont - Civil Információs Centrum

Csigaház

A kulturális közfoglalkoztatás keretében programjaink együttműködő partnere a Nemzeti Művelődési Intézet
Nemzeti Muvelodési Intézet

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Mag-ház Hírlevél

*A mező kitöltése kötelező

Komáromi Talpasíjászok

Alakulás éve: 2007

Adószám: 18616734-1-11
Statisztikai számjel: 18616734-9499-529-11
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.086/2006/6
Bankszámlaszám: 11740030-20052449

 

 

Komáromi Talpasíjászok logó

 

Vezetőség:

Jelenleg:
Czidlina Balázs elnök
Monostori Jánoselnökségi tag
Cságola Márton elnökségi tag

2014-ig:
Czidlina Balázs elnök
Juhász Dávid elnökségi tag
Cságola Márton elnökségi tag

2008-ig:
Monostori János elnök
Czidlina Balázs elnökségi tag
Jordán Antal elnökségi tag

2011-ig
Czidlina Balázs elnök
Jordán Antal elnökségi tag
Cseszneki Zoltán elnökségi tag

Tevékenység:

 • Kortársoktatási programok honosítása.
 • Kiadványok szerkesztése, kiadása.
 • Újságszerkesztés.
 • Hagyományőrzés, tehetséggondozás.
 • Kulturális közművelődési tevékenység.
 • A gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
 • Magyarország területén a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával közösség- és településfejlesztés különös tekintettel a szociális problémák megoldása érdekében módszertani segítségnyújtás.
 • Az iskolai oktatásból kikerültek számára speciális képzési formák szervezése és vezetése a foglalkoztatás segítése érdekében.
 • Gyermekek táboroztatása, különös tekintettel a környezetvédelmi nevelésre és az egészséges életmódra.
 • Természet- és környezetvédelem a közösségek érdekében.

Az egyesület célja szerinti besorolása: 15. egyéb: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

 • 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 • 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • 5. kulturális tevékenység,
 • 6. kulturális örökség megóvása,
 • 7. műemlékvédelem,
 • 8. természetvédelem, állatvédelem,
 • 9. környezetvédelem,
 • 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • 19. euroatlanti integráció elősegítése,

Emléklap

©2017 Mag-ház
országos foglalkoztatási közalapítvány esza hungaro-len kft mobilitás rt-vision bt komáromi ipari falu rotary magyarország szmm nka nca dia komárom wekerle sándor alapkezelo
furésztech kft  komáromi gyógyfürdo híd tv Kompress Nyomdaipari Kft hírcity komárom portál Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ökopolisz Alapítvány
KEM Önkéntes Centrum CivilJutub hídak fórum Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MOL Bázispont.hu Nemzeti Muvelodési Intézet
Visegrad Fund Norvég Civil Támogatási Alap KRIO Intézet Ökotárs Alapítvány Tehetségpont Belügyminisztérium